0967.960.670

LỚP 1 – LỚP LÝ THUYẾT (11 buổi - 1.5h/buổi)

LỚP NÀY DÀNH CHO NHỮNG AI ?

  • Lớp này dành cho học viên đã có nền tảng tiếng Anh sẵn hoặc đã học xong lớp cơ bản tại trung tâm.
  • Các học viên nên tham gia Lớp 1 trước khi học Lớp 2 (Giải Đề) vì kiến thức lớp 1 gồm cả kiến thức cơ bản và trung cấp. Đặc biệt, các phương pháp và kỹ thuật làm bài nhanh trong trắc nghiệm sẽ được trang bị trong Lớp 1.
  • Tuy nhiên, HV có thể bỏ qua lớp 1 nếu đã nắm rõ các chủ đề ngữ pháp + từ vựng Toeic thông dụng + kỹ năng nghe khá tốt.

NỘI DUNG LỚP 1

Nội Dung

Chi Tiết

Ngữ Pháp

  • Trang bị kiến thức và kỹ thuật làm bài trắc nhiệm 
  • Thực hành bài tập chuyên đề với hơn 10 chủ đề: Đại Từ, Từ Loại, Liên Từ – Giới Từ, Thì, Mệnh Đề Quan Hệ, Động Từ Khiếm Khuyết, Hòa Hợp S-V…

Từ Vựng

  • Trang bị hơn 10 tập từ vựng + MP3 song ngữ Anh – Việt, gồm hàng trăm từ vựng + cụm từ quan trọng trong Toeic.
  • Ứng Dụng Các Phương pháp nhớ từ vựng siêu đẳng

Nghe

  • Hàng trăm cụm từ vựng + MP3 song ngữ Anh – Việt mô tả hình ảnh (chỉ người, vật) + thực hành của Part 1.
  • Chiến thuật nghe + thực hành các câu hỏi chuyên đề Part 2 (Wh-Questions, Yes-No Questions, Statement….)

Lịch khai giảng và học phí: XEM TẠI ĐÂY