0967.960.670

KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ ĐẦU VÀO

HƯỚNG DẪN

Bài kiểm tra kéo dài 15 phút. Sau khi nhấn nút bắt đầu, học viên sẽ có 1 phút để điền đầy đủ thông tin trước khi làm bài. Sao khi làm xong bài, có thể lưu lại kết quả để nhân viên tư vấn thêm về trình độ và lớp học phù hợp với mình.