LỊCH KHAI GIẢNG

Đăng ký online giữ chỗ => Ngày khai giảng học thử (Tặng tài liệu học thử FREE)
=> Đóng H.Phí sau nếu phù hợp

Ưu Đãi Đặc Biệt Khi Đăng Ký Giữ Chỗ Trước

🎁 Học thử FREE tất cả các lớp học Offline (tại lớp) và Online trực tiếp với giáo viên (qua phần mềm  zoom)
🎁 Tặng VOUCHER 400K sử dụng lớp TOEIC SPEAKING / WRITING (thời hạn 2 năm) khi đăng ký lớp 1 hoặc 2
🎁 Đăng ký nhóm 2 bạn trở lên: giảm tới 10% HP áp dụng tất cả các lớp TOEIC
🎁 Đăng kí nhóm 4 bạn trở lên: giảm tới 20% HP áp dụng lớp 0 và lớp 1
🎁 Ưu đãi thêm khi hoàn tất HP cả khóa
LƯU Ý:
💥 Đăng ký nhóm khác lớp vẫn được hưởng ưu đãi
💥 Để được hưởng ưu đãi nhóm, cả nhóm cần hoàn tất HP chung
💥 Cam kết học lại free nếu không đạt  600+,700+ lớp nghe đọc hoặc 220+ lớp nói viết
💥 Học Phí Đã bao gồm tài liệu – Đóng Theo Từng Lớp Học Viên Vẫn Được Hưởng Ưu Đãi

LỚP


NGÀY KHAI GIẢNG

HỌC PHÍ + TÀI LIỆU

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ

✅ 357 (17h55 - 19h25) KG 03/10
✅ 246 (19h30 - 21h00) KG 16/10
✅ 246 (17h55 - 19h25) KG 25/10
✅ T7CN (08h00 - 09h45) KG 12/11

500K  Offline
400K  Online
(9 Buổi)

🎁 Lớp T7CN học trong 8 buổi.
🎁 Đăng ký nhóm từ 2 trở lên  Giảm 50K HP mỗi bạn.
🎁 Đăng ký nhóm từ 4 trở lên Giảm 100K HP mỗi bạn
🎁 Đăng ký trọn khóa được Free ship trọn bộ giáo trình hoặc giảm thêm 50K HP

✅ 246 (19h30 - 21h00) KG 20/09
✅ 357 (19h30 - 21h00) KG 03/10
✅ T7CN (10h00 - 11h45) KG 15/10
✅ 357 (17h55 - 19h25) KG 24/10
✅ 246 (19h30 - 21h00) KG 06/11
✅ 246 (17h55 - 19h25) KG 13/11

600K (Offline)
500K (Online)
(12 Buổi)

🎁 Đăng ký nhóm từ 2 trở lên Giảm 50K HP mỗi bạn
🎁 Đăng ký nhóm từ 4 trở lên Giảm 100K HP mỗi bạn
🎁 Đăng ký trọn khóa được Free ship trọn bộ giáo trình hoặc giảm thêm 50K HP
🎁 Lớp T7-CN học trong 11 buổi

✅ 246 (17h55 - 19h25) KG 18/09
✅ 246 (17h55 - 19h25) KG 04/10
✅ 357 (19h30 - 21h00) KG 12/10
✅ 246 (19h30 - 21h00) KG 20/10
✅ 357 (19h30 - 21h00) KG 31/10
✅ 357 (17h55 - 19h25) KG 21/11
✅ T7CN (10h00 - 11h45) KG 29/11

900K (Offline)
800K (Online)
(15 Buổi)

🎁 Đăng ký nhóm từ 2 trở lên Giảm 70K HP mỗi bạn
🎁 Đăng ký trọn khóa được Free ship trọn bộ giáo trình hoặc giảm thêm 50K HP
🎁  Lớp T7-CN học trong 14 buổi

✅ 357 (17H55-19h25) KG 14/11 (Writing)

800K (12 buổi)
Offline - Online

Học phí 800K áp dụng cho HV đã học Lớp Nghe Đọc
hoặc từng học TOEIC Sao Khuê

🎁 Học phí 1.000K dành cho HV chưa học qua lớp Reading & Listening.
🎁 Học phí còn 800K khi đăng ký từ nhóm 2 trở lên

🎁 Học phí còn 1.800K khi hoàn tất HP cả khóa Speaking&Writing
🎁 Đăng ký trọn khóa được Free ship trọn bộ giáo trình hoặc giảm thêm 50K HP

✅ 357 (17H55-19h25) KG 10/10 (Speaking)

1.000K (15 buổi)

Offline - Online

Học phí 1.000K áp dụng cho HV đã học Lớp Nghe Đọc
hoặc từng học TOEIC Sao Khuê

🎁 Học phí là 1.200K dành cho HV chưa học qua lớp Reading & Listening.
🎁 Học phí còn 1.000K khi đăng ký từ nhóm 2 trở lên

🎁 Học phí còn 1.800K khi hoàn tất HP cả khóa Speaking&Writing
🎁 Đăng ký trọn khóa được Free ship trọn bộ giáo trình hoặc giảm thêm 50K HP

All in one
Hotline
Scroll to Top