LỊCH KHAI GIẢNG

Đăng ký online => Ngày khai giảng học thử FREE
=> Đóng H.Phí sau nếu phù hợp

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT KHI ĐĂNG KÝ GIỮ CHỖ

🎁 Học thử FREE tất cả các lớp học Offline (tại lớp) và Online trực tiếp với giáo viên (qua phần mềm  zoom)
🎁 Giảm 50K HP khi đăng ký nhóm từ 2 bạn trở lên
🎁 Giảm 100K HP khi đăng ký nhóm từ 4 bạn trở lên
🎁 Ưu đãi thêm 100K – 200K khi hoàn tất HP trọn khoá
 
LƯU Ý:
💥 Đăng ký nhóm khác lớp vẫn được hưởng ưu đãi
💥 Để được hưởng ưu đãi nhóm, cả nhóm cần hoàn tất HP chung
💥 Cam kết học lại free nếu không đạt  600+,700+ lớp nghe đọc hoặc 220+ lớp nói viết
💥 Học Phí Đã bao gồm tài liệu – Đóng Theo Từng Lớp Học Viên Vẫn Được Hưởng Ưu Đãi

LỚP

NGÀY KHAI GIẢNG

HỌC PHÍ + TÀI LIỆU

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ

✅ 357 (17H55-19h25) KG 27/02
✅ 246 (19h30 - 21h00) KG 26/02

✅ T7CN (08h00 - 09h45) KG 03/03

✅ 246 (19h30 - 21h00) KG 18/03
✅ 246 (17h55 - 19h25) KG 02/04

500K  Offline
400K  Online
(9 Buổi)

? Đăng ký nhóm từ 2 trở lên  Giảm 50K HP mỗi bạn.
? Đăng ký nhóm từ 4 trở lên Giảm 100K HP mỗi bạn
? Đăng ký trọn khóa được giảm thêm 100K HP

🎁 Lớp T7CN học trong 8 buổi (thời lượng 1h45ph/1 buổi - tổng thời lượng học nhiều hơn lớp tối).

✅ T7CN (10h00 - 11h45) KG 24/02
✅ 246 (19h30 - 21h00) KG 28/02
✅ 357 (19h30 - 21h00) KG 05/03

✅ 357 (17H55-19h25) KG 19/03
✅ 246 (17h55 - 19h25) KG 20/03
✅ T7CN (08h00 - 09h45) KG 31/03

700K (Offline)
600K (Online)
(12 Buổi)

? Đăng ký nhóm từ 2 trở lên Giảm 50K HP mỗi bạn
? Đăng ký nhóm từ 4 trở lên Giảm 100K HP mỗi bạn
? Đăng ký trọn khóa được giảm thêm 100K HP
? Lớp T7-CN học trong 11 buổi (thời lượng 1h45ph/1 buổi - tổng thời lượng học nhiều hơn lớp tối).

✅ 246 (17h55 - 19h25) KG 23/02

✅ 357 (17H55-19h25) KG 21/03  
✅ 246 (19h30 - 21h00) KG 27/03

✅ T7CN (10h00 - 11h45) KG 31/03
✅ 357 (19h30 - 21h00) KG 04/04

1.000K (Offline)
900K (Online)
(15 Buổi)

🎁 Đăng ký nhóm từ 2 trở lên Giảm 50K HP mỗi bạn
🎁 Đăng ký nhóm từ 4 trở lên Giảm 100K HP mỗi bạn
? Đăng ký trọn khóa được giảm thêm 100K HP
?  Lớp T7-CN học trong 14 buổi (thời lượng 1h45ph/1 buổi - tổng thời lượng học nhiều hơn lớp tối).

✅ 357 (19h30 - 21h00) KG 19/03 (Speaking)

✅ 357 (19h30 - 21h00) KG 23/04 (Writing)

2.000K (trọn khoá)
Offline - Online

Lớp Writing học 12 buổi - Lớp Speaking học 15 buổi

? Đóng riêng lớp Writing HP là 1.100K (HP là 1.000K dành cho HV cũ)

? Đóng riêng lớp Speaking HP là 1.300K (HP là 1.200K dành cho HV cũ)

All in one
Hotline
Scroll to Top