LỊCH KHAI GIẢNG

Đăng ký online giữ chỗ => Ngày khai giảng học thử (Tặng tài liệu học thử FREE)
=> Đóng H.Phí sau nếu phù hợp

Đặc biệt

🎁 Học thử FREE, Giao sách đến mọi miền tổ quốc.
🎁 Cam kết học lại free nếu không đạt  600+ lớp nghe đọc hoặc 220+ lớp nói viết
🎁 Học Phí Đã bao gồm tài liệu – Đóng Theo Từng Lớp Học Viên Vẫn Được Hưởng Ưu Đãi
🎁 Tặng VOUCHER VOUCHER 400K sử dụng lớp TOEIC SPEAKING/WRITING (giá trị 2 năm) khi đăng ký lớp 1 hoặc 2

LƯU Ý: Lớp WRITING sẽ mở sau khi lớp SPEAKING kết thúc, và ngược lại.
HV có thể đóng học phí theo từng lớp Writing hoặc Speaking

LỚP

NGÀY KHAI GIẢNG

HỌC PHÍ + TÀI LIỆU

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ

✅ 246 (19h30-21h00) KG 06/12
✅357 (17h45-19h15) KG 20/12

500K (Offline)
450K (Online)
(8 Buổi)

🎁 Lớp T7-CN học trong 6 buổi (2h/buổi)
🎁 Đăng ký nhóm 2 trở lên tổng học phí còn 450K mỗi bạn (Offline)
🎁 Đăng ký nhóm 2 trở lên tổng học phí còn 400K mỗi bạn (Online)

✅ 246 (19h30-21h00) KG 10/12

✅ 357 (17h45-19h15) KG 18/12
✅ 246 (19h30-21h00) KG 24/12

550K (Offline)
500K (Online)
(11 Buổi)

🎁 Đăng ký nhóm 2 trở lên tổng học phí còn 500K mỗi bạn (Offline)
🎁 Đăng ký nhóm 2 trở lên tổng học phí còn 450K mỗi bạn (Online)
🎁 Lớp T7-CN học trong 8 buổi (2h/buổi)

✅ T7CN (08h–10h) KG 04/12
✅ 246 (17h45-19h15) KG 03/12

✅ 246 (17h45-19h15) KG 17/12

✅ 357 (19h30-21h00) KG 23/12

900K (Offline)
800K (Online)
(15 Buổi)

🎁 Đăng ký nhóm 2 trở lên tổng học phí còn 800K mỗi bạn (Offline)
🎁 Đăng ký nhóm 2 trở lên tổng học phí còn 700K mỗi bạn (Online)
🎁  Lớp T7-CN học trong 12 buổi (2h/buổi)

✅ 357 (19h30 – 21h00) KG 02/11

800K (1 tháng)

Học phí 800K áp dụng cho HV đã học Lớp Nghe Đọc
hoặc từng học TOEIC Sao Khuê

🎁 Học phí 1.000K dành cho HV chưa học qua lớp Reading & Listening của trung tâm.
🎁 Học phí còn 800K khi đăng ký từ nhóm 2 trở lên

✅ 357 (19h30 – 21h00) KG 02/12

1.200K (1,5 Tháng)

Học phí 1.200K áp dụng cho HV đã học Lớp Nghe Đọc
hoặc từng học TOEIC Sao Khuê

🎁 Học phí là 1.400K dành cho HV chưa học qua lớp Reading & Listening của trung tâm.
🎁 Học phí còn 1.200K khi đăng ký từ nhóm 2 trở lên

Hotline