Lộ Trình

Lộ trình luyện thi TOEIC 4 Kỹ Năng

Để thi TOEIC 4 kỹ năng
em cần hoàn tất 2 khóa học:

1️⃣ Khóa TOEIC Nghe Đọc (mục tiêu 600+ 700+)

  • ✅ Lớp 0 – Mất gốc: 8 buổi học.
    Chỉ học khi mất gốc
  • ✅ Lớp 1 – Căn bản: 11 buổi học.
  • ✅ Lớp 2 – Luyện đề: 15 buổi học.

2️⃣ Khóa TOEIC Nói – Viết (mục tiêu 250+ 300+)

  • ✅ Lớp Speaking: 15 buổi học. 
  • ✅ Lớp Writing: 12 buổi học.

Tổng lộ trình học từ lớp 0 sẽ mất 5 tháng để hoàn tất.
HV cũng có thể tham khảo học song song nếu cần thi gấp.

📌  HV Có thể học Offline tại lớp hoặc Online trực tuyến qua zoom
📌  Cam kết đầu ra – Học lại FREE & thầy cô hỗ trợ riêng đến khi đạt
📌  2 lớp Speaking và Writing sẽ mở luân phiên nhau, em học lớp nào trước cũng được.

All in one
0967 960 670
Scroll to Top