LỊCH KHAI GIẢNG

Đăng ký online => Ngày khai giảng học thử FREE
=> Đóng H.Phí sau nếu phù hợp

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT KHI ĐĂNG KÝ GIỮ CHỖ

🎁 Học thử FREE tất cả các lớp học Offline (tại lớp) và Online trực tiếp với giáo viên (qua phần mềm  zoom)
🎁 Giảm 50K HP khi đăng ký nhóm từ 2 bạn trở lên
🎁 Giảm 100K HP khi đăng ký nhóm từ 4 bạn trở lên
🎁 Ưu đãi thêm 100K – 200K khi hoàn tất HP trọn khoá
 
LƯU Ý:
💥 Đăng ký nhóm khác lớp vẫn được hưởng ưu đãi
💥 Để được hưởng ưu đãi nhóm, cả nhóm cần hoàn tất HP chung
💥 Cam kết học lại free nếu không đạt  600+,700+ lớp nghe đọc hoặc 220+ lớp nói viết
💥 Học Phí Đã bao gồm tài liệu
💥 HV có thể hoàn tất HP từng lớp hoặc trọn khóa.

LỚP

NGÀY KHAI GIẢNG

HỌC PHÍ + TÀI LIỆU

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ

✅ T7CN (10h00 - 11h30) KG 02/06
✅ 357 (17H55 - 19h25) KG 06/06
✅ 246 (19h30 - 21h00) KG 19/06
✅ 246 (19h30 - 21h00) KG 10/07 
✅ T7CN (08h30 - 10h00) KG 14/07

500K  Offline
400K  Online
(9 Buổi)

? Đăng ký nhóm từ 2 trở lên  Giảm 50K HP mỗi bạn.
? Đăng ký nhóm từ 4 trở lên Giảm 100K HP mỗi bạn
? Đăng ký trọn khóa được giảm thêm 100K HP

✅ 246 (17h55 - 19h25) KG 27/05
✅ 357 (19h30 - 21h00) KG 06/06
✅ 246 (17h55 - 19h25) KG 12/06

✅ 357 (17H55 - 19h25) KG 27/06
✅ T7CN (10h00 - 11h30) KG 07/07

✅ 246 (19h30 - 21h00) KG 15/07

700K (Offline)
600K (Online)
(12 Buổi)

? Đăng ký nhóm từ 2 trở lên Giảm 50K HP mỗi bạn
? Đăng ký nhóm từ 4 trở lên Giảm 100K HP mỗi bạn
? Đăng ký trọn khóa được Giảm thêm 100K HP

✅ 246 (19h30 - 21h00) KG 10/06
✅ 246 (17h55 - 19h25) KG 24/06

✅ 357 (19h30 - 21h00) KG 09/07
✅ 246 (17h55 - 19h25) KG 15/07
✅ 357 (17H55 - 19h25) KG 25/07

1.000K (Offline)
900K (Online)
(15 Buổi)

🎁 Đăng ký nhóm từ 2 trở lên Giảm 50K HP mỗi bạn
🎁 Đăng ký nhóm từ 4 trở lên Giảm 100K HP mỗi bạn
? Đăng ký trọn khóa được Giảm thêm 100K HP

✅ 357 (19h30 - 21h00) KG 04/06 (Speaking)
✅ 357 (19h30 - 21h00) KG 09/07 (Writing)

2.000K (trọn khoá)
Offline - Online

Lớp Writing học 12 buổi - Lớp Speaking học 15 buổi

? Đóng riêng lớp Writing HP là 1.100K (HP là 1.000K dành cho HV cũ)

? Đóng riêng lớp Speaking HP là 1.300K (HP là 1.200K dành cho HV cũ)

TÀI LIỆU HỌC THỬ

KHÓA TOEIC NGHE & ĐỌC:

Lớp 0 – Mất Gốc: https://by.com.vn/demo-lop0

Lớp 1 – Cản Bản : https://by.com.vn/demo-lop1

Lớp 2 – Giải Đề: https://by.com.vn/demo-lop2

 

HƯỚNG DẪN GỬI XE

hướng dẫn đến toeic cô sao thầy bảo
All in one
0967 960 670
Scroll to Top